Sikring av fasadeglass

Sikkerhetsfilmer er enkle å montere på eksisterende vinduer. 3M sikkerhetsfilm vil forsterke glasset, og gjøre det mer motstandsdyktig ved innbruddsforsøk og ødeleggelser. Skulle glasset knuses ved støt, slag, av et prosjektil eller ved en eksplosjon, vil filmen holde glassplintene samlet og forebygge at de flyr av gårde. Dette reduserer risikoen vesentlig for alvorlige personskader, og skader på inventar og utstyr, samt at det reduserer kostnadene ved opprydning og stopptid.

Finnes i 3 hovegrupper:

  • 3M standard sikkerhetsfilm
  • 3M Ultra sikkerhetsfilm
  • 3M Ultra sikkerhetsfilm kombinert med solavskjerming