Solavskjerming på store fasader i kommersielle bygg sørger for å gi et behagelig inneklima Solavskjerming på store vindusflater gir et bedre lys og en bedre kontroll av temperatur og inneklima Solavskjerming av fasadeglass gir ofte en innsparing av hele prosjektet etter 3-5 år.

Solavskjerming av fasader

3M har lang erfaring i å lage solavskjermingsfilmer. I tillegg til å redusere energiforbruk til kjøling og oppvarming, vil filmene gjøre arbeidsdagen mer behagelig ved at de regulerer temperaturen, filtrerer sterkt sollys og holder på dagslyset. De gjør byggets fasade mer tiltalende og tryggere ved at de forsterker vinduene.

Finnes i 4 hovedgrupper:

  • Standard solfilmer
  • Solfilm med energi sparing
  • Solfilm - Presitige serie
  • Solfilm -  Night Vision for private hjem