3 dimensjonale bokstaver med lys Uthengsskilt Profil 3 Diodebokstaver levert av Nelstrøm Dekor AS Profil 3 diodebokstaver montert på skiltplate

Utendørs skiltløsninger

Den moderne og stilrene skiltløsning er utfreste bokstaver. Strenge skiltvedtekter gjør at kommunene sjelden godkjenner andre løsninger – da vil utfreste bokstaver med eller uten lys være den perfekte løsningen. Mulighetene er ubegrenset innenfor design og materialvalg – kun fantasien setter grenser.