Kvalitetssikring

Å holde det du lover er selvfølgelig en stor utfordring for en organisasjon hvor det stilles store krav til fleksibilitet, høy produktfinish, individuelle kommunikasjonsløsninger og absolutt leveringssikkerhet. Dette innebærer at sign text kontinuerlig arbeider med:

  • Intern kompetanseoppbygging
  • Enkle systemer for ordreoppfølging uten unødvendig byråkrati
  • Utvikling av en flat organisasjon hvor beslutninger kan tas omgående

 

Leverer du en entydig og ryddig ordre med nødvendige spesifikasjoner og skisser/filer – vil vi kunne holde det du lover – hver gang.