Helse, miljø og sikkerhet

Sign text tar miljøet på alvor. Gjennom forskjelllige avfallsordninger for industrien sørger vi for at vårt avfall tas hånd om på en forsvarlig måte. Pr dato har sign text følgende avtaler:

  • Avfallsavtale Veolia med kildesortering
  • Avfallsavtale spesialavfall (blekk)
  • Medlem RENVA – elektronikkavfall

I de siste 15 årene har sign text vært tilknyttet Øvre Romerike HMS senter. Dette betyr at vi har arbeidet aktivt med HMS i mange år. Risikovurderinger og tilrettelegging av arbeidsplassene har vært sentrale temaer i en årrekke. Årlige oppfølgingsmøter sikrer fremdrift og utvikling av HMS systemet.

I mange større anbudskonkurranser blir det stadig viktigere å dokumentere arbeid med HMS. sign text har relevant dokumentasjon tilgjengelig på forespørsel.