Tekster og logoer blir skåret ut på flatbed datastyrte plottere. Dekoren plukkes ren for overflødig folie for hånd. Teksten eller logoen legges opp på millimeterpapir for å sikre at dekoren blir rett montert på applikasjonstapen. Applikasjon i riktig bredde legges på. Applikasjonstapen legges alltid 1cm under dekoren. Applikasjonstapen strykes på for å å sikre vedheft. Bakpapir byttes alltid! Man unngår linerblokkering noe som forenkler monteringen betraktlig. Den ferdige dekoren varmes under trykk. Dette konserverer vinylen og klebestoffet og gir produktet lang levetid. Øvre kant av dekoren slisses slik at dekoren skal være enkel å påføres underlaget.

Folieprodukter

Unik produksjons prosess sikrer høy finish og enkel montering

 

sign text har som den eneste leverandøren i Norge en helt unik produksjonsmetode som sikrer tekster og logoer i folie en høy og holdbar kvalitet. sign text benytter kun kvalitetsfolier i egen produksjon og sammen med dedikerte medarbeidere sikres høy kvalitet sammen med god leveringssikkerhet. - Vi holder det du lover!

 

Hvorfor velge tekster og logoer fra sign text?

 

  • Høy kompetanse og kapasitet hos fagpersonell

  • sign text benytter kun 3M og andre kvalitetsfolier i produksjon

  • Bakpapir byttes for å unngå linerblokkering - forenkler montasjen

  • Dekoren legges nøyaktig og rett på applikasjontape - forenkler montasjen

  • All Dekor varmes med trykk - sikrer lang holdbarhet og unngår at bakpapir og applikasjon deler seg

  • Dekoren slisses - forenkler montasjen

  • Etterkontroll sikrer kvalitet før utsendelse